Projekty#

 "Your Vote Matters!"

Time S.A. realizuje projekt "Your Vote Matters!" w ramach umowy nr COMM/SUBV/2023/MEDIA/101124105 zawartej z Parlamentem Europejskim. Projekt został wyłoniony do realizacji w ramach Konkursu „Call for proposals for grants for media actions in the area of communication ahead of the 2024 European Elections”.

Projekt realizowany od 01/09/2023 do 30/06/2024.

 

Zapytania ofertowe:

Zapytanie – Team of EU policy experts.pdf

Zapytanie_Audit.pdf

 

"Korzyści z funduszy unijnych wokół Ciebie, bliżej niż myślisz !"

Time S.A. realizuje projekt "Korzyści z funduszy unijnych wokół Ciebie, bliżej niż myślisz !" w ramach umowy nr 101122389 - 2022-PL-INFOME-TIME zawartej z Komisją Europejską. Projekt został wyłoniony do realizacji w ramach Konkursu „Support for information measures relating to the EU Cohesion policy for 2022 (IMREG-2022-INFOME)”.

Projekt realizowany od 01/10/2023 do 30/09/2024.

Zapytania ofertowe:

Zapytanie – Zespół ekspertów_Polityka Spójności i i Fundusze Europejskie.pdf