Time Spółka Akcyjna#

Time S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:KRS: 0000295857

NIP: 5261004620

Kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000,00 zł