Time Spółka Akcyjna #

Time Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295857

NIP: 5261004620

Kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000,00 złotych